MEGA kviz

Osrednja tema 14. cikla MEGA kviza je knjiga in zgodovina njenega nastanka in razvoja, od najstarejših ohranjenih sporočil, jamskih slikarij, pa do modernih elektronskih naprav, na katerih lahko beremo knjige brez papirja.

For
Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo
URL
megakviz.si/kviz/sezona-201920